Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

Nuo 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2021).

IPUMokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kaip:

visuminis įsivertinimas  – tai plati lopšelio-darželio veiklos analizė pagal visas septynias veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui;

teminis įsivertinimas – gili, tikslinga, išsami pasirinktos lopšelio-darželio veiklos srities analizė, kurią lopšelis-darželis atlieka norėdama įsigilinti į iššūkius keliančią mokyklos veiklos sritį.

 

2022-2023 M.M. VISUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Įsivertinimo ataskaita 2022 m.

 

2021-2022 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2021 m. gruodžio mėn. atliktas platusis įsivertinimas. Įsivertinimo  metu išaiškintos stipriosios ir silpnosios pusės.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys.

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje.

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

1.1.1. Vaikų kultūra.

 

 

 

 

Skip to content