Menu Close

Veiklos kokybės įsivertinimas

Elektrėnų sav. Vievio  lopšelis-darželis „Eglutė“ veiklos kokybės įsivertinimą vykdo nuo 2006-2007 m.m. pagal ŠMM patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką“ (2005).

Nuo 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2021).

IPUMokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-metodika

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas kaip:

visuminis įsivertinimas  – tai plati lopšelio-darželio veiklos analizė pagal visas septynias veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui;

teminis įsivertinimas – gili, tikslinga, išsami pasirinktos lopšelio-darželio veiklos srities analizė, kurią lopšelis-darželis atlieka norėdama įsigilinti į iššūkius keliančią mokyklos veiklos sritį.

 

2022-2023 M.M. VISUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

Įsivertinimo ataskaita 2022 m.

2021-2022 M.M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI

2021 m. gruodžio mėn. atliktas platusis įsivertinimas. Įsivertinimo  metu išaiškintos stipriosios ir silpnosios pusės.

Geriausiai įstaigoje vertinami šie pagalbiniai rodikliai:

6.2.1. Strateginio plano ir metinės veiklos programos struktūra ir turinys.

6.3.1. Vadovo profesinė kompetencija.

4.1.2. Vaiko teisių garantavimas mokykloje.

Silpniau pedagogų vertinti šie rodikliai:

5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje.

1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė.

1.1.1. Vaikų kultūra.

 

 

 

 

Skip to content