2020 M. 

2020 m. trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

2019 M. 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2019 m. devynių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019-09-30 duomenis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita