Menu Close

Vaikų maitinimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 25 d. sprendimu

Nr.V.TS-7 

„DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO„ ir LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 4 D. ĮSAKYMU NR. V-769 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELIO-DARŽELIO ''EGLUTĖ'' 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (1-3 M. AMŽIAUS GRUPEI)

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELIO-DARŽELIO ''EGLUTĖ'' 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS (4-7 M. AMŽIAUS GRUPEI)

 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už maitinimą. Nustatomas vienos dienos mokesčio dydis vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programas, Mokykloje:

                               vaikams iki 3 metų – 1,80 Eur (pusryčiai – 0,47 Eur, pietūs – 0,90 Eur, vakarienė – 0,43 Eur);

                               3 -7 metų vaikams – 2,10 Eur (pusryčiai – 0,57 Eur, pietūs – 1,00 Eur, vakarienė – 0,53 Eur)

Edukacinis mokestis:

10.00 Eur dydžio užmokestį kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus)

 

Plačiau: DĖL  ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

Skip to content