Menu Close

Vaikų maitinimas

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.V.TS-7 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS „DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 1-3 M. VAIKŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 4-6 M. VAIKŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Mokestis už maitinimą. Nustatomas vienos dienos mokesčio dydis vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programas, Mokykloje:

 vaikams iki 3 metų – 2,30 Eur (pusryčiai – 0,62 Eur, pietūs – 1,10 Eur, vakarienė – 0,58 Eur);

4 -6 metų vaikams – 2,60 Eur (pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – 1,25 Eur, vakarienė – 0,65 Eur)

Edukacinis mokestis:

12.00 Eur dydžio užmokestį kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus)

 

Plačiau: DĖL  ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. VI. TS-183 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( PDF)

 

Skip to content