Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 7V-42 korupcijos prevencijos funkcijas įstaigoje pavesta atlikti korupcijos prevencijos komisijai.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

● Paštu, Elektrėnų sav. Vievio opšelio-darželio „Eglutė“ atsakingam už korupciją Šviesos g. 7, LT-21375 Vievis

● Paštu, Elektrėnų savivaldybės administracijos vyresniajai specialistei Astai Tamošiūnienei, Rungos g. 5, LT-26110Elektrėnai.

● Elektroniniu paštu asta.tamosiuniene@elektrenai.lt arba skambinti telefonu (8 528) 58 057.

 

Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

• Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.

• Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ:

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada 2020 m.

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada 2019 m.

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada 2018 m.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

https://vievioeglute.lt/file/Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ korupcijos prevencijos komisijos sudėtis ir veiklos nuostatai.pdf

 

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

 

 

https://vievioeglute.lt/file/pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, 

registravimo ir nagrinėjimo tvarkosaprašas.pdf