•  LOGOPEDAS
  •  PSICHOLOGO ASISTENTAS
  •  VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
  •  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS
  •  MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS