Menu Close

Pedagogai

Pareigos

Darbuotojų skaičius

Išsilavinimas

Darbuotojų, turinčių šį išsilavinimą, skaičius

Kvalifikacinė

kategorija

Darbuotojų, turinčių šią kvalifikacinę kategoriją, skaičius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Aukštasis

universitetinis

1

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

18

Aukštasis

universitetinis

11

Ikimokyklinio ugdymo

mokytojo metodininko

4

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo

mokytojo

3

Ikimokyklinio ugdymo

mokytojo

4

Aukštesnysis

7

Ikimokyklinio ugdymo vyresniojo

mokytojo

3

Ikimokyklinio ugdymo

mokytojo

4

Meninio ugdymo mokytojas

1

Aukštasis universitetinis

 1

Vyresniojo mokytojo

1

Logopedas

1

Aukštasis universitetinis

1

Vyresniojo logopedo

1

Psichologas

1

Aukštasis universitetinis

1

4 kategorijos

1

Socialinis pedagogas

1

Aukštasis universitetinis

1

Vyresniojo socialinio pedagogo

1

 

 

 

 

 

 

Skip to content