• Lietuvos Respublikos Konstitucija   

https://vievioeglute.lt/file/Lietuvos Respublikos Konstitucija.DOC

 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

https://vievioeglute.lt/file/Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.DOCX

 

• Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

https://vievioeglute.lt/file/Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija.pdf