Menu Close

Komisijos, tarybos

DARŽELIO TARYBA

Darželio tarybos pirmininkė Ieva Zykienė

Nariai: Rima Franceson, Ona Pamarnackienė, Meda Klimantavičiūtė, Viktorija Okunevičienė, Dovilė Juškevičienė, Natalija Kolodzinskienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Violeta Petravičienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ramunė Čižienė – komisijos pirmininko pavaduotoja, logopedė;

Inga Šimkuvienė – komisijos narė, socialinė pedagogė;

Arūnas Kregždė – komisijos narys, psichologas;

Vida Degulienė – komsijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sandra Petrauskienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ona Pamarnackienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Julija Liaudanskienė – komisijos narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Daiva Žigienė – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content