Menu Close

Komisijos, tarybos

DARŽELIO TARYBA

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkė Ieva Zykienė, tėvų atstovė

Lopšelio – darželio tarybos nariai: 

Meda Klimantavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ona Pamarnackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Franceson, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Viktorija Okunevičienė, tėvų atstovė;

Dovilė Juškevičienė, tėvų atstovė;

Natalija Kolodzinskienė, vietos bendruomenės atstovė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Virginija Ruseckienė – mokytojų tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Mokytojų tarybos nariai: 

Vida Degulienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Ramunė Čižienė –  vyresnioji logopedė;

Sandra Petrauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Vitalija Turevičienė –  ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Žana Ivanauskienė –  ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Rasa Lasevičienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Violeta Petravičienė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ramunė Čižienė – komisijos pirmininko pavaduotoja, vyresnioji logopedė;

Inga Šimkuvienė – komisijos narė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Arūnas Kregždė – komisijos narys, psichologas;

Vida Degulienė – komsijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sandra Petrauskienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Ona Pamarnackienė – komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Žigienė – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content