Menu Close

Psichologas

Psichologas:

1. bendradarbiauja su pedagogais,  logopedu  ir kitais su vaikais dirbančiais specialistais numatydamas

 ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčiusvaikus;

3. dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų

 turinčius ugdytinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

4. šviečia įstaigos  bendruomenę ugdytinių bendravimo, adaptacijos lopšelyje-darželyje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan.klausimais;

5. atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius;

8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

9. derina su lopšelio-darželio direktoriumi bei pedagogų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos planą mokslo metams;

10. Lopšelio-darželio psichologas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei ugdytinių saugumą savo darbo metu.

Kontaktai: psichologas Arūnas Kregždė

Darbo laikas:

Kontaktinės valandos:

Pirmadienis – 8.40-11.50   15.40-17.30

Trečiadienis – 8.40-11.50   15.40-17.30

Nekontaktinės valandos:

Pirmadienis – 7.30-8.40   11.50-14.00    14.30-15.40

Trečiadienis – 7.30-8.40   11.50-14.00    14.30-15.40

Pietų pertrauka  14.00-14.30

Skip to content