Menu Close

Laisvos darbo vietos

Šiuo metu 1 laisva darbo vieta:

 

1Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis ,,Eglutė“  nuo 2022 m. gruodžio 1 d. ieško pretendentų užimti socialinio pedagogo 0,25 etato.

Kvalifikaciniai reikalaviamai pareigybei užimti:

Aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija. 2. Gebėjimas inicijuoti ir įgyvendinti prevencines priemones. 3. Gebėjimas bendrauti su ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėvais, bendradarbiauti su mokytojais, kitais švietimo pagalbos specialistais, konstruktyviai spręsti problemas. 4. Pozityvus mąstymas, korektiškumas, gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai vykdyti priskirtas funkcijas


Darbo užmokestis – mokamas pagal pastoviosios dalies koeficientą nuo 7,99 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir stažo). Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

 

 

Skip to content