Menu Close

Veiklos sritys

VYKDOMOS PROGRAMOS

 

1. Ikimokyklinis ugdymas pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo 2 metų iki 6 metų.
Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais
(socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Programos įgyvendinimui pasitelkti ugdymo priemonių komplektai:

  1. „O PA PA draugai PI KA!“

  1. 2. REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS „ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“ pateikiamos inovatyvios idėjos kasdienėms vaikų veikloms organizuoti. Dalyvaudami šiose veiklose vaikai turės galimybę įgyti gebėjimus, kurie  yra svarbūs vaikams iki šešerių metų ir kurie numatyti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų apraše.

Tikimąsi, kad šis rinkinys padės tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitų sričių ugdymui.

Rinkinius sudaro 4 dalys:

Žaismė ir atradimai. Vadovas  pedagoguikaip naudotis  metodinės medžiagos rinkiniais.

Pakylėta kasdienybė. Rekomendacijos pedagogams kaip formuoti estetinę grupės/ugdymo įstaigos aplinką.

I rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus iki 3 metų (8 knygelės)

KNYGELIŲ RINKINYS VAIKAMS IKI TREJŲ METŲ_8 leidiniai

II rinkinys – rekomendacijos pedagogams ugdantiems vaikus nuo 3 m. iki 6 m. (10 knygelių).

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/perziura/17300

PAPILDOMAI TAIKOMOS PROGRAMOS:

●  Olimpinio ugdymo   programa.

●  Nacionalinė programa „Sveikatiada“.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Programa skirta 5–7 m. vaikams, tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa vykdoma 5-6 metų amžiaus grupėse.

Emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochi“ (socialinių-emocinių įgūdžių ugdymas per žaidimą su Kimochi žaislais, ugdomos socialinės-emocinės kompetencijos: savęs pažinimas, savęs valdymas, socialinis pažinimas, santykių kūrimo įgūdžiai, atsakingas sprendimų priėmimas). Kimochi filosofija teigia, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drąsus. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur linksmos, įtraukiančios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir  išmokti spręsti socialines-emocines situacijas.

Socialinių emocinių įgūdžių programa „Antras žingsnis darželiams“ – tai kasdienės interaktyvios pamokėlės 4-6 metų vaikams. Pamokėlių metu vaikai mokosi suprasti ir valdyti savo jausmus, spręsti konfliktus, bendradarbiauti. Vaikai jau darželyje išmokę tokių esminių įgūdžių, kaip klausytis ir koncentruoti dėmesį, jausti empatiją, valdyti emocijas, kurti draugystes ir spręsti santykių problemas, juos įpranta taikyti visą laiką. Užsiėmimų metu vaikai atlieka įtraukiančias ir lengvai suprantamas užduotis. Naudojamos žaismingos priemonės, padedančios sudominti vaikus: lėlytės, plakatai, jausmų kortelės, linksmos dainelės. Visų pamokėlių eiga, struktūra ir užduotys detaliai aprašytos programos vadove, o reikalingos priemonės pateikiamos metodinėje medžiagoje. 

Įgūdžiai, kurie ugdomi pamokėlių metu:

  • mokymosi įgūdžiai: gebėjimas klausytis, fokusuoti dėmesį, sekti instrukcijas, įvardinti savo poreikius;
  • empatija: jausmų identifikavimas, pykčio atpažinimas, norаs padėti; 
  • emocijų valdymas: kūno pojūčių ir jausmų sąsajos, gebėjimas įveikti nusivylimą ir pyktį, išlaukti ir nusiraminti, apėmus stiprioms emocijoms;
  • bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai: gebėjimas pakviesti į žaidimą, prisijungti prie žaidimo, gebėjimas įvardinti problemą ir ieškoti galimų išeičių, išsakyti savo nuomonę.

●  Smurto prieš vaikus prevencinė programa „Esame saugūs“ – tai praktiniai, interaktyvūs užsiėmimai vaikams ir paskaitos tėvams bei įstaigos bendruomenei.

Baigę programos mokymus specialistai organizuoja praktinius užsiėmimus vaikams ir paskaitas tėvams bei bendruomenei. Paskaitų tėvams ir globėjams tikslas – supažindinti juos su prevencine programa ir suteikti žinių, kaip apsaugoti vaikus, atpažinti ženklus, kurie rodo, kad vaikas galimai patyrė ar patiria prievartą bei mokyti, kaip elgtis tokiais atvejais.

Užsiėmimai vaikams vedami, remiantis programos metodine medžiaga, parengta atsižvelgiant į jų amžių ir poreikius. Užsiėmimų metu vaikai mokosi būti saugūs, atpažinti pavojingas situacijas realiame ir virtualiame gyvenime, sužino, kaip elgtis atsidūrus pavojingose situacijose, kas yra smurtas ir kur kreiptis pagalbos.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdy.mo programa.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

 

Skip to content