Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

Mokyklos pavadinimas –  Elektrėnų sav. Vievio lopšelis-darželis „Eglutė“

Įmonės kodas 190647718

Adresas: Šviesos g. 7, LT- 21375 Vievis

El. paštas:  rastine@vievioeglute.lt                                                                                                                                               

Telefonas: (8 528) 26 126

Darželio grupė – neformaliojo švietimo mokykla

Darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Mokomoji kalba – lietuvių kalba

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkė Dovilė Juškevičienė, tėvų atstovė

Lopšelio – darželio tarybos nariai: 

Ona Pamarnackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Franceson, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Viktorija Okunevičienė, tėvų atstovė;

Gintarė Matonienė, tėvų atstovė;

Natalija Kolodzinskienė, vietos bendruomenės atstovė.

1939 m. Vievyje jau veikė pirmoji vyresniems vaikams prižiūrėti skirta darželio grupė. Mūsų įstaiga oficialiai įregistruota 1980 m., tačiau duris atvėrė 1981 m. gruodžio 25 d.

Pagal tipinį projektą veikė 12 grupių – 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Lankė 280 vaikų. Šiuo metu įstaigoje vėl veikia 12 grupių.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.

Nuo 2002 m. dalyvaujame tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, respublikiniame projekte „Olimpinė karta“.

Įstaigoje dirba 24 pedagogai (su vadovais, logopedu, socialiniu pedagogu, meninio ugdymo mokytoju) ir  psichologas. Pedagogai turi ilgametę praktinio darbo patirtį bei reikiamą kvalifikaciją.

Skip to content