Menu Close

Meninio ugdymo mokytojas

Lopšelyje-darželyje vykdoma ir muzikinė veikla. Muzikinė vaiko veikla – tai aktyvus, specifinis vaiko santykis su muzika, skatinantis tam tikrus vidinius procesus. Ji yra viena iš svarbiausių kultūros sričių, kur susilieja fantazijos ir realybė, tai, kas išmokta, ir tai, kas paties sukurta.

Vaikų muzikinis ugdymas pasižymi ugdymo sričių įvairove: tai dainavimas ir grojimas, muzikos klausymas ir judėjimas pagal ją, kūryba ir improvizavimas, muzikos pažinimas ir muzikiniai žaidimai.

Meninio ugdymo mokytojas:

– organizuoja vaikų muzikinį ugdymą;

– kartu su  pedagogais veda vaikams kūno kultūros užsiėmimus su muzika;

– individualizuoja ir diferincijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;

– bendradarbiauja su grupių  pedagogais – lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja 

įvairiuose organizuojamuose respublikos, savivaldybės ir miesto renginiuose;

– organizuoja įvairius renginius ir šventes įstaigoje;

– paruošia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, festivaliuose.

 

Muzikinę veiklą lopšelyje-darželyje organizuoja ikimokyklinio ugdymo  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Drąsa Ramanauskienė.

Skip to content