Lopšelyje- darželyje organizuojamas dalinai apmokamas neformalusis švietimas – kūno kultūra,vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimu Nr. V.TS – 148 .

Plačiau:      

https://vievioeglute.lt/file/Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinioirpriešmokyklinio ugdymo 

programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas.pdf

 

Kūno kultūros ugdymas vyksta 2 kartus per savaitę vaikų grupelėms pagal sudarytą tvarkaraštį.

Neformaliojo švietimo mokytojas – Juozas Girdauskas