Menu Close

TĖVAMS

 INFORMACIJA TĖVELIAMS

Informuoju, kad vasaros metu logopedinės pratybos nevyksta.

Rugpjūčio mėn. bus atliekamas pirminis vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimas. Iki rugsėjo 6 d. bus sudaromas tikslus 28-30 vaikų, kurie lankys logopedines pratybas sąrašas, kuris bus tvirtinamas Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Logopedinės pratybos prasidės nuo naujų mokslo metų pradžios, t.y. nuo rugsėjo 2-3 savaitės. Į sąrašą dėl logopedinių pratybų pirmumo teise įtraukiami vaikai, turintys pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo iš Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko raidos centro vertinimą pagal DISC metodiką, Abromiškių reabilitacijos ligoninės ambulatorinio apsilankymo aprašą, vaikai kuriems dar bus reikalinga (tęsiama) tolesnė logopedo pagalba, vyresnio amžiaus vaikai, kurie kitais metais lankys priešmokyklines grupes. Logopedines pratybas lankančių vaikų sąrašas yra ribotas, todėl pirmiausia atsižvelgiama į vaikus, kurių yra sulėtėjusi kalbos raida, nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas, mišrus specifinis raidos sutrikimas, į vaikus, kurie nebendrauja tiksliniais žodžiais, sakiniais, kurių yra netaisyklinga gramatinė kalba, praleidžia ir netaria daug garsų, neišlavėjęs artikuliacinis aparatas, neišlavėjusi foneminė klausa, smulkioji motorika.

Tėveliai, kurie planuoja nevesti vaikų rugpjūčio mėnesį į darželį, tačiau norėtų, kad vaiko kalbėjimo ir kalbos lygis būtų įvertintas, turėtų su manimi susisiekti rugpjūčio mėnesį, kad galėčiau įvertinti vaiko kalbėjimo ir kalbos lygį, ir, jei vaikui būtina logopedo pagalba, laiku įtraukti jį į logopedinių pratybų lankančių vaikų sąrašą.

Su pagarba

logopedė Ramunė Čižienė

 

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO 

Vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. V.TS.220,  informuojame, jog registruojantis į Elektrėnų sav. Vievio lopšelį-darželį “Eglutė” tėveliai turi naudotis informacine sistema savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt arba atvykti į Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad  Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje “Eglutė” ugdytis pirmenybė teikiama Vievio mieste ir Vievininkų kaime gyvenantiems vaikams (Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017-12-28 sprendimo Nr.V.TS-275  1.4 punktas), esant laisvų vietų gali būti priimami vaikai ir negyvenantys darželio aptarnavimo teritorijoje bei gyvenantys kitose savivaldybėse.

                                  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ANKSTINIMAS 

  • 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas kaip ir iki šiol bus teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueis 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Naujovė yra tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus. Dabar priešmokyklinio ugdymo programa trunka vienerius metus ir negali būti pratęsta.
  • Nuo 2023 m. sausio 1 d. priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. vaikui sueis 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai. Priešmokyklinio ugdymo programa gali būti išdėstoma per dvejus metus.
  • Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.
Skip to content