Menu Close

Praneškite apie korupciją

KUR IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ:

Įstaigos darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.

Specialiųjų tyrimų tarnybai galima pranešti:

paštu, adresu A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;

visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis);

elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba interneto svetainėje  https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys

Apie pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir  prokuratūrai.

Pranešimus apie galimus korupcijos atvejus įstaigoje galima pateikti:

 * raštu: už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims el.paštu: pranesk@vievioeglute.lt

* žodžiu: tel. 8 682 47932

Direktoriaus įsakymas dėl subjekto, atsakingo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje

 

Skip to content