Menu Close

NUOTOLINIS UGDYMAS

DĖL KONTAKTŲ

Kontaktai, kuriais galite gauti pagalbą, išsamesnę informaciją dėl nuotolinio ugdymo :

Iškilus klausimams,  visada galite kreiptis į mokytojus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui  Violetą Petravičienę (tel. 8 682 47932), direktorę  Ringailą Jundienę (tel. 8 612 65130).

LOGOPEDO DARBAS NUOTOLINIU BŪDU

PIRMADIENIS      ANTRADIENIS         TREČIADIENIS          KETVIRTADIENIS            PENKTADIENIS

8.00-10.30                    8.00-10.30                      8.00-10.30                       8.00-9.00                                8.30-10.30

12.00-12.30                 12.00-12.30                    12.00-12.30                     12.00-12.30                             11.00-12.30

 

Logopedės švietimo pagalbos teikimas nuotoliniu būdu

 

Galimybės

Ryšys (kontaktas su šeima, vaiku)

Bendravimas-bendradarbiavimas

Pagalba

Įrankiai bendravimui

Telefonas,  Messenger, el. paštas

Švietimo pagalbos teikimas:

· Palaikyti nuolatinį ryšį su tėvais, vaikais, mokytojais.

· Paruošti ir skirti užduotis, atitinkančias vaiko gebėjimus.

· Užduočių individualizavimas.

· Grįžtamasis ryšys, vertinimas (pagal šeimos galimybes)

· Rekomendacijos, patarimai tėvams, mokytojams.

 

LOGOPEDĖS PATARIMAI

Lavinant vaiko kalbėjimą svarbu atsižvelgti į keletą kalbos komponentų:

 · garsų tarimą;

· foneminės klausos lavinimą;

· žodyno apimtį;

· gramatinę kalbos sandarą;

· rišlaus pasakojimo įgūdžius;

 

Garsų tarimas

Taisyklingas garso tarimas priklauso nuo tikslios artikuliacijos. Viena iš sėkmingos vaiko kalbos plėtotės sąlygų yra normaliai išsivystę kalbos mechanizmai. Kalbos ugdymui ir taisyklingos tarties mokymui reikalingas išlavėjęs artikuliacinis aparatas, kuriam priklauso lūpos, liežuvis, apatinis žandikaulis, minkštasis gomurys. Kadangi šiuo metu logopedinės pratybos vyksta nuotoliniu būdu, siūlau pasižiūrėti ir kartu su vaiku atlikti artikuliaciniam aparatui skirtus lavinimo pratimus. Šie pratimai padės greičiau išmokti taisyklingai tarti tokius garsus, kaip: s, š, ž, r.

Artikuliacinė mankšta atliekama patogiai sėdint, tiesia ir neįsitempusia nugara, rankos ir kojos ramios, be pašalinių judesių. Patarčiau, pažiūrėjus ir atlikus pratimus, pakartoti juos su vaiku sėdint prieš sieninį veidrodį, kad vaikas galėtų matyti savo liežuvio ir burnos judesius (5-6 min)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NPN6Xztw8Bk&fbclid=IwAR3opc3qqf0JNPXRPCsu6G_cs4y4MRcGCyVUwm6e-on2SwtNRn4_r3ldixo

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mCpqdtj5wI&fbclid=IwAR2dciNlkwMT0s8-IfUcQBzGSSBBchs7B_BrdtGh-wz1VZVbekfGLNzpToE

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxnoQNXoP-Y&fbclid=IwAR06jBYsQaotlMTkbi_HFRzOQFYTEt8M43GUNs4Pj2kXJ1HFPhTF0AJifgA

 

https://www.youtube.com/watch?v=FH5mxba0jr8&fbclid=IwAR1NDUVPZBKlrFTZwdomcWBC6Xh42j0Sszl9WKsVDO3xkkL0G3lWlgDxybA

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSAoiJjXTEw

 

Mokomės tarti garsus: s, š, ž, č, r, l

https://padlet.com/rammune1/Bookmarks

https://padlet.com/rammune1/Bookmarks

 

https://padlet.com/rammune1/Bookmarks

 

https://www.storyjumper.com/book/read/33098196/Naminiai-ir-laukiniai-gyv%C5%ABnai-S-%C5%A0

 

https://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai/untitled-czy1

 

https://padlet.com/rammune1/udllaeky1tetf3p6

 

Sekite vaiko kalbą: netaisyklingai tariamus žodžius pataisykite, pakartokite patys taisyklingai, kartokite kartu su vaiku. Įtvirtinti kalbos garsus labai padeda žaismingos skaičiuotės bei greitakalbės.

 

Foneminės klausos lavinimas

Taisyklingas garso tarimas priklauso ne tik nuo tikslios artikuliacijos, bet ir nuo gebėjimo jį skirti nuo panašiai skambančių garsų. Vaikai, turintys silpnai išlavintą foneminę klausą, kartais gali ištarti sudėtingesnius garsus, tačiau juos keičia paprastesniais ar praleidžia. Vaikai paprastai painioja panašiai tariamus garsus, besiskiriančius vienu kuriuo nors požymiu (k–t, g–d, s–š, z–ž, r–l).

Su mažesniais (3–4 metų) vaikais galima pradėti nuo aplinkos ar žaislų garsų skyrimo. Pasiūlykite vaikui įsiklausyti ir papasakoti, ką jis girdi lauke (mašinų ūžimą, medžių šlamėjimą, žingsnius), aptarkite garsus (tylus, triukšmingas, monotoniškas), vėliau pereiti prie konkretaus garso skyrimo, pavyzdžiui garso š (vardinti paeiliui garsus, išgirdus garsą š, paprašyti vaiko pakelti ranką ir t.t.)  

Gramatinė kalbos sandara

Dažnai vaikai netaisyklingai vartoja prielinksnius ant, po, į, iš, su, prie, nuo, už; daiktavardžių linksnių (ko? kieno? kam? kuo?), skaitvardžių (du, dvi) galūnes. Galima žaisti „slėpynes“, padedant žaisliuką įvairiose vietose ir klausti „kur pasislėpė?“(pavyzdžiui, po kilimu, ant kėdės, prie stalo ir t. t.).

Žaiskite su daiktų poromis ar vienodais paveikslėliais, nes vaikai dažnai daro daiktavardžių ir skaitvardžių derinimo klaidų (pavyzdžiui, du stalai, dvi kėdės, du kamuoliai, dvi lėlės).   

Pasinaudokite mano užduočių rinkiniais PADLET platformoje.

https://padlet.com/rammune1/n9bnaqdzl0c7ra20

https://padlet.com/rammune1/nxf3zc4odbgmedpw

 

Rišlaus pasakojimo įgūdžiai

Ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų kalba yra nevienodo lygio, nes kiekvienas vaikas skirtingas. Jis vystosi priklausomai nuo savo gebėjimų, kultūros, kalbos, šeimos, auklėjimo. Gerai išplėtota, taisyklinga kalba yra vienas iš svarbiausių veiksnių, nulemiančių sėkmingą vaiko tolesnį mokymąsi. Kasdieninėje veikloje, kalbėkite su vaiku, o ne vaikui – kalbėkite apie tai, ką veikiate, ką veiksite, kodėl taip darote. Palaukite vaiko atsakymo – pritarimo ar paneigimo, gesto, mimikos. Tiesiog būkite kūrybingi, paįvairinkite savo šeimos buvimą kartu vaikų kalbą lavinančiais žaidimais. Skaitykite kartu knygas. Paprašykite jums pasekti gerai žinomą pasaką, papasakoti daug kartų matytą filmuką. Jei sekasi labai sunkiai, padėkite vaikui klausimais „kas buvo toliau?; ką jis pamatė?; kodėl taip atsitiko?   

 

Jei turėsite asmeninių klausimų, galite visada rašyti į mano el.paštą: 

rammuneciziene@gmail.com

 Logopedė Ramunė Čižienė

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MENINIO UGDYMO MOKYTOJO DARBAS NUOTOLINIU BŪDU

 

 

Švietimo pagalbos specialistai – logopedas, socialinis pedagogas ir psichologas dirba nuotoliniu būdu

  • teikia konsultacijas tėvams (globėjams) el. paštu, telefonu, Skype ar Messenger;
  • teikia individualias užduotis, žaidimus tėvams darbui su vaikais kartą per savaitę arba dažniau pagal tėvų (globėjų) pageidavimą;
  • bendradarbiauja su grupių mokytojomis dėl ugdomosios medžiagos rengimo, komunikavimo su šeima ir grįžtamojo ryšio palaikymo.

 

 

REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

DARBO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

 

Skip to content