Menu Close

KVIEČIAME PRISIJUNGTI VIRĖJĄ

Kviečiame prisijungti prie Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ kolektyvo  virėjo (1 pareigybė).

Darbo sutarties rūšis: terminuota

Pretendentai, ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

    Pagrindiniai reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta virėjo profesinė kvalifikacija;
  • žinoti teisės aktus, reglamentuojančius maisto produktų priėmimą, patiekalų gamybą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir gebėti žinias taikyti praktiškai;
  • žinoti Higienos normą HN 15:2021 „Maisto higiena“, reglamentuojančią maisto gamybą, sanitariją;
  • būti susipažinęs su „Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms“.

 

Dokumentai priimami 14 dienų nuo atrankos paskelbimo, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. rugsėjo 12 d., pabaiga – 2023 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.

Virėja reikalinga darbui nuo 2023 m. spalio 11 d.

Darbo užmokestis – 1125,30 Eur neatskaičius mokesčių.

Pokalbis numatomas 2023 m. rugsėjo 26 d. 10 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ raštinėje adresu Šviesos g. 7, LT-21375 Vievis, Elektrėnų sav.
  2. Siųsti paštu – registruotu laišku.
  3. Siųsti elektroniniu paštu: rastine@vievioeglute.lt

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 528) 26126.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Skip to content