Menu Close

KVIEČIAME PRISIJUNGTI

Kviečiame prisijungti prie Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ kolektyvo  sandėlininką (0,75 pareigybė).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Pretenduojantys į pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

    Pagrindiniai reikalavimai:

  • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
  • mokėti lietuvių kalbą, kad jo parengti dokumentai atitiktų Valstybinės kalbos reikalavimus;
  • gebėti dirbti programiniu ,,Microsoft Office“ paketu, kitomis informacinėmis sistemomis;
  • žinoti Higienos normą HN 15:2021,,Maisto higiena“, reglamentuojančią maisto gamybą, sanitariją;
  • būti susipažinęs su ,,Geros praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įstaigose tvarka;
  • būti darbštus, sąžiningas, pareigingas , besilaikantis moralinių ir etinių normų.
  • gebėti komunikuoti ir bendrauti su tiekėjais.

 

Darbo užmokestis – 843,98 Eur neatskaičius mokesčių.

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ raštinėje adresu Šviesos g. 7, LT-21375 Vievis, Elektrėnų sav.
  2. Siųsti paštu – registruotu laišku.
  3. Siųsti elektroniniu paštu: rastine@vievioeglute.lt

Informacija apie skelbiamą darbo vietą teikiama telefonu (8 528) 26126.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Skip to content