Menu Close

2022 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamiesi Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu  Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija), teikiame svarstyti 2022 metų vadovo veiklos ataskaitą.

2022 metų vadovo veiklos ataskaita

Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenės nariai per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo, t. y iki sausio 30 d., turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybai el. paštu darzeliotaryba@vievioegute.lt

 

 

Skip to content