Menu Close

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Informuoju, kad vasaros metu logopedinės pratybos nevyksta.

Rugpjūčio mėn. bus atliekamas pirminis vaikų kalbėjimo ir kalbos vertinimas. Iki rugsėjo 6 d. bus sudaromas tikslus 28-30 vaikų, kurie lankys logopedines pratybas sąrašas, kuris bus tvirtinamas Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Logopedinės pratybos prasidės nuo naujų mokslo metų pradžios, t.y. nuo rugsėjo 2-3 savaitės. Į sąrašą dėl logopedinių pratybų pirmumo teise įtraukiami vaikai, turintys pažymas dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo iš Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaiko raidos centro vertinimą pagal DISC metodiką, Abromiškių reabilitacijos ligoninės ambulatorinio apsilankymo aprašą, vaikai kuriems dar bus reikalinga (tęsiama) tolesnė logopedo pagalba, vyresnio amžiaus vaikai, kurie kitais metais lankys priešmokyklines grupes. Logopedines pratybas lankančių vaikų sąrašas yra ribotas, todėl pirmiausia atsižvelgiama į vaikus, kurių yra sulėtėjusi kalbos raida, nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas, mišrus specifinis raidos sutrikimas, į vaikus, kurie nebendrauja tiksliniais žodžiais, sakiniais, kurių yra netaisyklinga gramatinė kalba, praleidžia ir netaria daug garsų, neišlavėjęs artikuliacinis aparatas, neišlavėjusi foneminė klausa, smulkioji motorika.

Tėveliai, kurie planuoja nevesti vaikų rugpjūčio mėnesį į darželį, tačiau norėtų, kad vaiko kalbėjimo ir kalbos lygis būtų įvertintas, turėtų su manimi susisiekti rugpjūčio mėnesį, kad galėčiau įvertinti vaiko kalbėjimo ir kalbos lygį, ir, jei vaikui būtina logopedo pagalba, laiku įtraukti jį į logopedinių pratybų lankančių vaikų sąrašą.

 

Su pagarba

logopedė Ramunė Čižienė

Skip to content