Menu Close

KVIEČIAME PRISIJUNGTI

Kviečiame prisijungti prie Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ kolektyvo  ikimokyklinio ugdymo mokytoją (2 pareigybės).

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokesčio koeficientas (8,71–10,12) atsižvelgiant į asmens pedagoginio darbo stažą ir turimą kvalifikacinę kategoriją.

 

Pretendentai, ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją.

  1. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

 

    Pagrindiniai reikalavimai:

  • aukštasis, aukštesnysis įgytas iki 2009 metų arba specialusis vidurinis (įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojo/priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją;
  • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir reflektuoti savo veiklą;
  • gebėti dirbti kompiuteriu, interaktyviomis priemonėmis;
  • nepriekaištingas lietuvių kalbos mokėjimas;
  • puikūs komunikaciniai gebėjimai ir bendradarbiavimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais ir pedagogais.

Dokumentai priimami 14 dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

 

Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. rugpjūčio 31 d., pabaiga – 2023 m. rugsėjo 20 d. 16.00 val.

Pokalbis numatomas 2023 m. rugsėjo 22 d. 10 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ raštinėje adresu Šviesos g. 7, LT-21375 Vievis, Elektrėnų sav.
  2. Siųsti paštu – registruotu laišku.
  3. Siųsti elektroniniu paštu: rastine@vievioeglute.lt

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu (8 528) 26126.

 

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

 

Skip to content